Belgický nový cirkus

Článek autorky Leen Vermont nazvaný Le Cirque contemporain en Belgique – Travail personnel – Culture et civilisation en Belgique pojednává o současném stavu nového cirkusu v Belgii. Obsahem dokumentu, který je psán ve francouzštině, je stručné vysvětlení pojmu současný cirkus, popis vlámských i valonských organizací podporujících rozvoj nového cirkusu na belgickém území a v neposlední řadě i soupis škol a ateliérů, kde je možné nový cirkus studovat a trénovat. Obsahem je i stručný popis belgických novocirkusových souborů a festivalů. Užitečným zdrojem informací o belgickém a jiném novém cirkuse je i bibliografický soupis v závěru v článku.

Le_cirque_contemporain_en_Belgique___Leentje_Vermont.pdf