Education and Training for the Street Artists

Gledališče Ane Monro ve spolupráci s Circostrada Network, University of Winchester a programem Advanced Itinerant Learning Programme for Street Arts (FAI AR) uspořádali první ročník Street Arts Winter Academy. Seminář se uskutečnil ve dnech 13. 2. – 15. 2. 2011 v Pokljuce (Slovinsko). Jeho cílem bylo shromáždit profesionální pouliční umělce, kteří by v několika dnech kontinuálně pracovali na metodách a rozvoji vzdělávání v oboru pouličního umění. Circostrada Network nabízí formou online publikace komplexní syntézu diskusí o dovednostech a vzdělávání profesionálních pouličních umělců a systematizaci výuky v daném uměleckém oboru. Dokument začíná snahou o terminologické vymezení v kapitole Defining the field, outlining an edic a pokračuje další obsáhlou kapitolou Apprenticeship guidelines o specifikách a možnost profesionální přípravy na dráhu pouličního umělce.

Zdroj: Circostrada Network

sawa_en.pdf