Encouraging european cooperation projects 3

Dokument Encouraging european cooperation projects vydala Circostrada Network za účelem představení mezinárodních projektů, které budou završeny v roce 2013. Online publikace vznikla z potřeby představit profesionálům z oblasti nového cirkusu a pouličního umění možnosti, jak mohou mezinárodní projekty a spolupráce vznikat. Tato příručka má ukázat, jakým způsobem lze postupovat při navazování mezinárodních kontaktů, nalézaní zdrojů (informačních i finančních) a sestavování plánů pro nové projekty.

V dokumentu najdete analýzy těchto mezinárodních projektů (délka projektu, financování, členové projektu a kontaktní údaje):

ARTICULATE

Bridge of friendship

CARAVAN

Circostrada Network

Circo Verso

Circus Adults Training in Europe (CATE)

Circus Art Research & Exchange (CARE)

Circus as a way of life

[Circus] work ahead!

Create to Connect (CnC)

European Youth Circus Organisation (EYCO)

European Federation of Professional Circus Schools (FEDEC)

Hip Cirq Europ’

European Manifesto for Transformation through Art (META)

Parkinprogress

Participatory Investigation of Public Engaging Spaces (PIPES)

PASS – Circus Channel

Process()s

Pyrénées de Cirque

Recover the Streets

Social Educircation

SPECTRUM, Light Interaction in Public Spaces

Terres d’imaginaire

TOQQORTUT – Circus Effects Network Unpack the Arts

European Zone of Artistic Projects 2 (ZEPA 2)

 

Zdroj Circostrada Network

 

Projets_EU_2013_EN.pdf