Encouraging European cooperation projects 1

Circostrada Network se rozhodla uveřejnit seznam mezinárodních projektů pro rok 2011, které jsou podporovány ze zdrojů Evropské unie. Cílem dokumentu je představit možné způsoby mezinárodní spolupráce a prostředky, které je možné ke zrealizování projektu získat.

Publikace obsahuje portrét každé organizace a i uskutečněného projektu, výši dotace, členy projektu a kontakt organizace iniciující daný projekt.

Jednotlivé infomace a poznatky tak mohou obohatit a motivovat další i z řad českých pouličních umělců nebo novocirkusových artistů. Publikace i potřebným zdrojem pro důležité kontakty v této umělecké oblasti. Důležitou součástí publikace jsou i informace o finančních zdrojích z fondů Evrospké unie, ale i jiných zdrojů spojených s regionálním rozvojem nebo vzděláváním.

V dokumentu najdete informace o:

Caravan

Cascas – Experiment Diversity with the Street Arts and Circus

Circostrada Network

Circ-Que-O

Ciudades que Danzan

Least Common Multiple

Educircation

European Youth Circus Organisation

European Federation of Professional Circus Schools

Le Plôt

Meta European Manifesto For Transformation Through Art

Mob

New Nordic Circus Network

Open Street

Parkinprogress

Rendez-Vous

Transac – Transnational Co-Production in Action

Trans-Mission

Zepa (European Zone of Artistic Projects)

Zdroj: Circostrada Network

ProjetsEU_EN_2011_1.pdf