Etický kodex lektorů social cirkusu

Vytvoření českého etického kodexu lektorů social cirkusu je žádoucí vzhledem k absenci formulace obecných principů social cirkusu v českém prostředí. Etický kodex slouží jako jeden z manifestů profese, potvrzuje její identitu, kompetenci, autonomii, vyjadřuje její poslání a slouží jako měřítko pro hodnocení aktuální praxe. Dále by měl popsat etické a profesní zásady a pravidla, které profesionálové v social cirkuse vyžadují. Etický kodex nelze považovat za jediné měřítko hodnocení praxe, je třeba brát v úvahu i individuální mravní dimenzi každého člověka, na což etický kodex rovněž apeluje.

cirkonet_eticky_kodex_lektora_social_cirkusu.pdf