European capitals of culture and circus arts

Holandský festival Circo Circolo a francouzské výzkumné a informační centrum Hors Les Murs začaly už v roce 2011 zkoumat možnosti začlenění cirkusových umění do evropského programu Evropských hlavních měst kultury. Tato publikace je výsledkem diskusí nad tématem rozvoje nového cirkusu na lokální, národní i evropské úrovni. Publikace se zabývá možností integrace cirkusu do programu Hlavích evropských měst kultury ve formě nového programu Evropská hlavní města cirkusových umění.

Zdroj Circostrada Network

ECOC_4EN.pdf