European Circus Arts Bibliography

Phillipe Goudard, lékař, profesor na Univerzitě v Montpellier a cirkusový artista, vedoucí sekce publikací pařížské knihovny Hors les Murs Magali Libong vytvořili přehledný seznam publikací, časopisů, akademických prací a studií (vydaných v Evropě) vztahujících se k cirkusovému umění. Vznikl tak bohatý bibliografický seznam o cirkusovém umění nazvaný European Circus Arts Bibliography, který zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti poskytuje primární informační zdroj.

Bibliografie je rozdělena podle témat:

General / History, aesthetics, social sciences and humanities

Traditional circus / Artists and companies from before 1971

Specialty books / Traditional circus

Contemporary circus / Artists and companies in existence since 1971

Specialty books / Contemporary circus

Disciplines and skills of the circus arts

Circus and other arts / Fine arts, cinema, theatre, architecture

Circus and literature / Novels, poetry, theatre, scripts, frameworks

Research / Doctoral theses Training / Pedagogy, cultural and artistic education

Circus and medicine / Health, therapies

Magazines / Traditional circus, contemporary circus

Zdroj: Circostrada Network

 

Biblio_cirque_EN_BD.pdf