FEDEC – Ethics and Deontology in Circus Arts Education and Trainig

Mezinárodní organizace FEDEC (Féderation européenne des écoles de cirque) sdružuje profesionální cirkusové školy za účelem výměny informací a zdokonalení cirkusové výuky. Součástí aktivit organizace je i publikace online pedagogických manuálů, mezi něž patří i publikace Maillons- Ethics and Deontology in Circus Arts Education and Trainig.

Obsah publikace se zaměřuje na postavení i povinnosti profesionálního cirkusového pedagoga-trenéra, především pak na etická pravidla a normy cirkusové pedagogiky.

Obsah:

The duties of the teacher

The teacher and the stude Body contact

The teacher and the ed ucational team

The teacher and the school institution

Zdroj: FEDEC

fedec_maillons01_charte_ethique_en_web_20120712.pdf