FEDEC – Manuály akrobatických disciplín

Mezinárodní organizace FEDEC (Féderation européenne des écoles de cirque) sdružuje profesionální cirkusové školy za účelem výměny informací a zdokonalení cirkusové výuky. Součástí aktivit organizace je i publikace online pedagogických manuálů cirkusových technik, které najdete v anglickém jazyce i na této stránce.

Obsahem každého manuálu je charakteristika dané cirkusové disciplíny, nářadí nutného k provedení této disciplíny, plán a rozložení kondiční přípravy, jednotlivé figury, v některých případech i terminologický slovník. Doplněním manuálů je i příručka pojednávající o rizicích a bezpečnostních opatřeních akrobatických vystoupení.

Manuály:

Cyr Wheel – Cyrovo kolo

Russian Bar – Ruská tyč

Static Trapeze, Rope and Silks – Hrazda, vertikální lano, šály

Tight Wire and Slack Rope – Provazochodectví, prověšené i napnuté lano

Aerial Cradle – Párová akrobacie na hrazdě

Chinese Pole – Čínská tyč

Handstand, hand to hand, banquine – Ekvilibristika a párová akrobacie

Swinging Trapeze and Cloud Swing – Volná hrazda

Safety and Rigging – Bezpečnost

 

Zdroj: FEDEC

fedec_cyrwheelmanual_en_2011.pdf