FEDEC – Reflection on Competencies in the Circus Arts Teaching Profession and Leeds for Continuing Professional Development

Víc než patnáct let se mezinárodní federace cirkusových škol FEDEC zabývá otázkami vzdělávání a rozvoje vzdělávání v oblasti cirkusových umění. Jeden z projektů zaměřený na způsob výuky a základní schopnosti a dovednosti profesionálních cirkusových pedagogů byl publikován v Savoirs 00, Reflection on Competencies in the Circus Arts Teaching Profession and Leeds for Continuing Professional Development. Výzkum byl zaměřen na přípravné vzdělávání, volnočasové vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oboru cirkusových umění. Oblastmi, kterými se výzkumný projekt zabývá, jsou:

– jaké by měly být základní a zásadní dovednosti a schopnosti, které by měl cirkusový pedagog mít

– jaké jsou potřeby dnešních cirkusových pedagogů, aby mohli dále rozvíjet své metody

– nový metodika pro vzdělávání budoucích cirkusových artistů

Obsah:

PROJECT

Background

Current situation

Process: from consultation to definitiv

INTRODUCTION OF REFLECTION GROUP LEADERS

Reflections on the context

The circus arts teacher at the service of a pedagogical project

KEY COMPETENCIES FOR CIRCUS ARTS TEACHERS

Preparatory, vocational and higher education schools and training centres belonging to the FEDEC network

SKILLS ENHANCEMENT AND NEEDS FOR CONTINUING

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

 

fed_savoirs00_uk_web.pdf