Festivals des arts de la rue et des arts du cirque

Francouzský přehledový adresář nazvaný Festivals des arts de la rue et des arts du cirque, jehož hlavní editorkou je Sanae Barghouthi, představuje soubor informací o světových festivalech nového cirkusu a pouličního umění. Texty obsahují informace o místě pořádání festivalů, organizacích a organizátorech zaštiťujících tyto akce, období konání festivalů a jiné. Dokument představuje 28 zemí z celého světa, mezi nimiž figuruje i Česká republika. Text je psán ve francouzksém jazyce.

Informace pocházejí z roku 2009.

zdroj Circostrada Network

 

AnnuaireFestivals2009_BD.pdf