Fresh Circus #1

Ve dnech 25. – 26. 9. 2008 se zástupci CIRQUEONu zúčastnili mezinárodní konference Fresh Circus, organizované francouzským centrem pro nový cirkus Hors les murs. Cílem přednášek a diskusí bylo najít účinnější cestu ke zlepšení postavení novocirkusových umění v obecném i veřejném povědomí.

Tematická publikace vydaná edičním oddělením Hors les murs a nazvaná Fresh Circus – European seminar for the development of contemporary circus je shrnutím konference Fresh Circus, která se uskutečnila 25. – 26. 9. 2008. Cílem přednášek a diskusí bylo najít účinnější cestu ke zlepšení postavení novocirkusových umění v obecném i veřejném povědomí. Během 2 dnů se v La Villette zúčastnilo 288 odborníků z 18 zemí, 8 tlumočníků, 24 referujících, 6 moderátorů, 6 reportérů a bylo uspořádáno 6 tematických workshopů, které shrnuje i tento dokument:

kreativita a inovace

diversita a interkulturní dialog

produkce a distribuce cirkusového umění

technické parametry cirkusových stanů

přístup k informacím

přístupnost cirkusových profesí

Zdroj: Circostrada Network

 

ke stažení Fresh circus – english versio