Fresh Circus #2

Ve dnech 12. a 13. dubna 2012 se v Paříži konala mezinárodní konference Fresh Circus 2. Událost, jíž se účastnilo přibližně 500 reprezentantů ze 42 dvou zemí světa, organizovala Circostrada Network, mezinárodní síť institucí a organizací, jež se podílí na rozvoji a podpoře novocirkusového umění. Konference byla již druhou v pořadí, přičemžprvní ročník se uskutečnil na podzim v roce 2008, taktéž v kulturním centru La Villette.

Hlavním obsahem konference Fresh Circus 2 byla výměna informací, zkušeností, poznatků a nových nápadů pro novocirkusové projekty všeho druhu. Výsledkem diskusí, seminářů, přednášek a kolokvií měly být nové poznatky a reflexe důležité pro rozvoj světové novocirkusové infrastruktury.

Za CIRQUEON se konference účastnila Šárka Maršíková a Veronika Štefanová, která byla organizátory oslovena, aby moderovala jeden ze seminářů konference nazvaný How do you criticise circus arts?, který byl tematicky zaměřený na kritickou a obecně publicistickou reflexi novocirkusového umění.

Souborné shrnutí konference v sobě obsahuje online publikace Fresh Circus #2, European seminar on the sustainable development of circus arts, kterou vydala organizace Circostrada Network.

Obsah publikace:

Circus at the Forefront of Europe and the Arts – Introduction by Anne-Marie Autissier

Social circus: what impact for citizens? – Report by Ali Williams

Contemporary circus aesthetics: standardisation, globalisation,
and diversity of cultural expressions? – Report by Ivan Kral

Artistic residency programmes: How to make use of space and time? – Report by Martine Linaer-Gijsen

Which types of cooperation with business are possible? – Report by Gwendolien Sabbe

How do you criticise circus arts? – Report by Koen Allary

Audience development: the role of new media? – Report by Ludvig Duregård

“Green Circus Arts”: what environmental responsibilities? – Report by Markus Wörl

From début to retirement: which professional pathways? – Report by Sari Lakso

Our neighbours from other continents: which collaborations are possible? – Report by Mikey Martins

After production and co-production, who is commissioning? – Report by Maaike van Langen

Synthesis_Fresh_Circus_2_1.pdf