Nordic Circus Survey

Organizace New Nordic Circsu Network vydala online přehledovou studii Nordic Circus Survey, ve které se dočtete o současném stavu cirkusových umění v zemích Skandinávie – Finsku, Švédsku, Norsku a Dánsku. V rámci projektu Nordic Circus Year 2011 byly zmapovány údaje týkající se profesionální oblasti nového cirkusu a uplatnění skandinávského cirkusu v zahraničí.

Publikace je rozdělena do kapitol podle jednotlivých skandinávských zemí. Každá kapitola má své podkapitoly tematicky zaměřené na cirkus pro děti a mládež, sociální cirkus, profesionální vzdělávání, profesionální soubory, financování a výzkum. V závěru dokumentu se můžete dočíst více o mezinárodní spolupráci skandinávských zemí s ostatními zeměmi Evropy.

Zdroj: New Nordic Circsu Network

Nordic_Circus_Survey1.pdf