Sborník Cirkus naslepo/Blind circus

Nápad vytvořit koncept pro využití cirkusového umění pro práci s lidmi se zrakovým postižením vznikl v CIRQUEONu – Centru pro nový cirkus, na základě pozitivní zkušenosti s náhodnou návštěvou člověka se zrakovým postižením na cirkusovém kurzu, který CIRQUEON realizuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Tento dokument má za cíl představit cirkusové umění jako vhodnou aktivitu pro lidi se zrakovým postižením, která reflektuje jejich potřeby a dokáže pozitivně ovlivnit jejich všestranný rozvoj.

At CIRQUEON, the idea to create a program offering circus arts to people with impaired vision was conceived after a positive experience with a chance involvement of a participant with impaired vision in a circus course organized by CIRQUEON at the Bohnice Psychiatric Hospital. The goal of this document is to present circus arts as a suitable activity for people with impaired vision, an activity capable of reflecting their needs and positively influencing their personal development.

cirkus_naslepo_sbornik_cz

blind_circus_cirqueon_EN