The Circulation of Street Arts and Circus Artworks in Europe

Sbírka studií The Circulation of Street Arts and Circus Artworks in Europe se zaměřuje na mapování finanční podpory soborů provozujících pouliční umění nebo nový cirkus. Kolektivní monografie čtyř autorů (Anne Tucker, Anne-Marie Autissier, Stéphane Simonin, Yohan Floch) uvádí statistické údaje a přesná číselná data týkající se finančních podmínek fungování těchto okrajových uměleckých druhů. Obě dvě umělecké oblasti jsou v rámci státní podpory vnímány jako subžánry divadelního nebo tanečního umění. Studie se snaží odpovědět na otázku, jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou v jednotlivých evropských zemích finančně podporovány soubory výše zmíněných uměleckých oblastí. Údaje byly získány a vyhodnoceny na základě dotazníků rozeslaných jednotlivým evropským souborům nového cirkusu nebo pouličního umění. Mezi dotazovanými zeměmi figuruje i Česká republika.

Zdroj: Circostrada Network

circulation_of_cirk.pdf