TOP10 CIRQUEONu: Katalog vybraných publikací cirkusové pedagogiky

My všichni, nejen v CIRQUEONu, kdo se pohybujeme na poli cirkusové pedagogiky, víme, že cirkus zkrátka funguje. Praxe nám dává za pravdu, že cirkus je efektivní pedagogický nástroj a že dokáže pozitivně ovlivňovat nejen fyzický, ale i emocionální a sociální rozvoj člověka. Cirkusové umění v tom pochopitelně není samo, využívá mnoho pedagogických metod a nástrojů, a společně tak tvoří ucelený pedagogický směr, který se celosvětově dynamicky rozvíjí. V tomto rozvoji je nezbytné, aby se cirkusová pedagogika mohla opřít o širokou základnu teoretických a akademických textů, které by formálně legitimizovaly její práci.

Tento dokument vznikl v roce 2020 v rámci mezinárodního projektu 3C – Circus Competencies Catalog, podpořeného programem Erasmus+. Představuje výběr dokumentů a publikací, které výrazně ovlivňují praxi cirkusové pedagogiky CIRQUEONu a z nichž zároveň vychází. Výběr je pochopitelně ovlivněn skutečností, že s mnoha autory CIRQUEON spolupracuje v rámci svých mezinárodních projektů a aktivit. Přesto lze říct, že většina těchto dokumentů tvoří teoretickou základnu cirkusové pedagogiky i v celosvětovém měřítku.

Adam Jarchovský & kol.

CQ_TOP10_Cirkusová_pedagogika