circusnext+

circusnextplus byl dvouletý projekt, který byl zaměřený na podporu autorů v oblasti nového cirkusu.

Nabízel podporu a vedení umělcům, kteří jsou zároveň producenty vlastních nových projektů a to od počáteční fáze tvorby až po samotnou prezentaci a touring nově vzniklého představení.

V rámci programu bylo vybráno pět umělců či souborů za každou partnerskou organizaci. Vybraní umělci nebo soubory se zúčastnili tří společných kreativních laboratoří (rezidencí) ve Francii a Švédsku a dvou workshopů určených pro celý umělecký tým projektu.

Projekt jsme realizovali společně s La Grainerie (FR), La Central del Circ (ES), Latitude 50 (BE) a Subtopia (SE), koordinátorem projektu je JTCE (FR). Projekt byl financován z programu Erasmus+.