CIRQUEON

CirkoNet je česko-slovenská platforma pro podporu, rozvoj a profesionalizaci social cirkusu.

CirkoNet vznikl z iniciativy CIRQUEONu s cílem propojit organizace, které působí v oblasti vzdělávání a jejichž aktivity jsou blízké myšlenkám social cirkusu.

Poslání CirkoNetu je vytvářet platformu pro rozvoj social cirkusu a usilovat o vysoký profesní standard v oboru. CirkoNet chce umožnit členům vzájemnou komunikaci, sdílení zkušeností, odborných znalostí, metodiky a kontaktů (českých i mezinárodních) v oblasti social cirkusu. Součástí poslání CirkoNetu je i zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o významu a smyslu svých aktivit.

Cíle CirkoNetu jsou:

  • vytváření a sdílení odborných publikací o teorii a praxi social cirkusu pomocí webového portálu cirkonet.cz,
  • sledování vývoje social cirkusu v mezinárodním kontextu a poskytování informací o aktualitách z oboru,
  • advokacie a zprostředkování komunikace v oboru,
  • zvyšování odborných kompetencí lektorů social cirkusu skrze edukační aktivity,
  • navázání úzké spolupráce s mezinárodními partnery,
  • zvýšení obecného povědomí o social cirkusu,
  • podpora nových social cirkusových projektů.

Koordinátorka projektu

Jiřina Jonáková Adamková
jira@cirqueon.cz

Cirkonet podporují