Circollaborative Tools

CIRCollaborative Tools je evropský projekt, který se zaměřuje na rozvoj a zlepšení využívání nástrojů online spolupráce v novocirkusovém odvětví a na nalezení společných pracovních metod v evropském měřítku. V jeho rámci probíhají v letech 2016-2019 workshopy k práci s digitálními nástroji spolupráce, umělecké rezidence zahrnující experimenty s digitálními nástroji, výzkumné laboratoře a další dílčí semináře.

Kromě CIRQUEONu se projektu účastní La Grainerie (FR), La Central del Circ (SP), Associazione Ideagorá – Festival Mirabilia (IT), Festival Circolo (NL), The Hungarian Juggling Association (H), Arts Printing House (LT) a Espace Catastrophe (BE).

Více informací na circollaborativetools.wordpress.com.