Aleš Hrdlička Orbiting Zero

Tento projekt je kulminací dlouholetého novocirkusového a magického výzkumu, kterému se Aleš Hrdlička věnuje a tak by toto debutové sólo představení mělo být výrazným dílem na českém i mezinárodním uměleckém poli.

Orbiting Zero je novocirkusové ztvárnění magického realismu využívající žonglování jako hlavní výrazový prostředek a prvky nové magie k rozmazání hranic mezi realitami. Představení zkoumá fyzické (ne)možnosti plastových žonglovacích kruhů a pohlcuje performera a diváky do nekonečné spirály absurdních vizuálních kapitol, které dekonstruují kruh jako tvar a žonglování jako uměleckou formu.

Toto dílo se nepokouší o projekci konkrétního narativu ale nechává diváky vnímat objekty a situace za pomoci subjektivní představivosti. Každá kapitola je novým začátkem dialogu mezi záměrem umělce a intuicí materiálu. Zkoumá souvislosti mezi tělem a objektem, jevištěm a myslí diváků, očekáváním a realitou.

Představení vzniká v rámci rezidenčního programu CIRQUEONu. Rezidenční program je podporován Magistrátem hlavního města Prahy a Ministerstvem kultury.