Dora Komenda (Cirkus Kolektiv) Konstrukt

Představení Konstrukt je o selhání a vyrovnávání se se špatnými rozhodnutími. Vzdušné konstrukce jsou v představení upraveny tak, že se stávají křehké, nebezpečné a nevhodné k použití. Performeři se ale stále snaží vystupovat a investují své úsilí do již prohraného boje. Nakonec stojí před otázkou – jak se vypořádat s neúspěchem? Přijetím, vzdáním se, tvrdohlavým vzdorováním až do vyčerpání, nebo Deus ex machina, který nás všechny z tohoto prokletí zachrání nadpřirozenou silou, protože žádné řešení zakotvené v realitě není možné.

Představení vzniklo v rámci rezidenčního programu CIRQUEONu.
Rezidenční program je podporován Magistrátem hlavního města Prahy a Ministerstvem kultury. Projekt je podpořen prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Work in progress: 31. 10. 2023 / 18:00 / CIRQUEON LAB (Petrohradská 3)

Premiéra proběhne v červnu 2024 na cirkusovém festivalu Cirkuliacija v Litvě

__________________________

Konstrukt speaks about failure and dealing with wrong choices. Aerial equipment in the show is altered so it becomes fragile, unsafe and unsuitable for use. The characters keep trying to perform and invest their efforts into a battle already lost. Ultimately they face a question – how to deal with failure? Acceptance, giving up, stubbornly defying to the point of exhaustion, or a deus ex machina that rescues us all from this curse by a supernatural force, because no solution grounded in reality is possible.