Fabian Krestel The Labyrinth

V Labyrintu bruselský umělec Fabian Krestel hledá hravé způsoby, jak převést pohybové vzorce do vizuálních stop. Ve své tvorbě spojuje nový cirkus (především žonglování) s výtvarným uměním. Pomocí kontrolovaných pohybů i úplné nahodilosti se snaží vytvořit prostor plný hravosti,  jednoduchosti a krásy. Zkoumáním fyzických procesů, které souvisejí s pohybem (vyvažování objektů nebo vyvolávání nerovnováhy) zkoumá výsledky, které vyvolávají vizuální zážitek. Krestela zajímá hledání organických forem, téměř dokonalých struktur, které se staly lidskými díky chybě (ať už záměrné, nebo ne). V Labyrintu se chce podělit o svůj tvůrčí proces a poskytnout veřejnosti možnost zúčastnit se a podílet se na vzniku jeho děl.

V rámci rezidence se v sobotu 6. dubna konala tvůrčí laboratoř s umělcem pro veřejnost.

Projekt vzniká v rámci rezidenčního programu CIRQUEONu, který je podporován Magistrátem hlavního města Prahy a Ministerstvem kultury. Projekt je podpořen prostřednictvím Národní plán obnovy.

____________

 

Fabian Krestel is a Brussels-based dancer and choreographer with formal training as a circus performer. His proposal, which functions as research on the relation between process and product, includes a performance and an installation focused on abstracting circus-related practices such as juggling. In The Labyrinth, Krestel seeks playful ways to translate movement patterns into visual traces within controlled frameworks—yet ones in which randomness may occur. He is looking to carve a space for spectacle, playfulness, complexity, simplicity, and beauty. By exploring physical necessities that are related to movement—for example balancing objects or provoking imbalance—he examines formats that evoke both visual and experiential results; both a trace and an event. Krestel is intrigued by the search for organic forms, near-perfect structures rendered human by a mistake (intentional or not). He wants to share his creative process, and give the public the means to attend and participate in the creation of his works.