Jana Švecová Z deníku pohybů světa

Z deníku pohybů světa

skočit letět dopadnout
chytit držet pustit

dotknout se a nechat zmizet
Vyprávět pohybem a smrtelností. Vyprávění o duši a nesmrtelnosti. Okamžiky věčnosti v obyčejném běhu světa.
Věřit tělu. Nedokonalému, nestálému, křehkému. Probudit se ze snů a vnitřního tušení a nechat se překvapit skutečností.
Skočit.

Prozkoumávat terén svojí dlaně. Držet se tak pevně, až ruka nejde otevřít. Seběhnout kopec, aby ve větru vlály vlasy. Dupnout na zamrzlou kaluž. Udržovat balanc. Odhadnout bezpečnou vzdálenost. Usnout únavou. Poskočit si radostí.

Projekt spojující prvky nového cirkusu a vizuálního umění.

Work in progress: 19. 11. 2023 / 18:00 / CIRQUEON LAB (Petrohradská 3)

Představení vzniká v rámci rezidenčního programu CIRQUEONu.
Rezidenční program je podporován Magistrátem hlavního města Prahy a Ministerstvem kultury.