Losers Cirque Company

Losers Cirque Company je produkčním projektem společnosti United Atrs Petra Horníčka a Zdeňka Moravce. V současné době má Losers Cirque Company na repertoáru čtyři úspěšná novocirkusová představení: The Loser(s), Walls & Handbags, Beach Boys a Kolaps. Stálý tým herců, tanečníků a akrobatů vždy přizve ke spolupráci další etablované umělce z různých oborů a vznikají tak projekty, které mají ambici obstát v konkurenci zahraničních produkcí.