[PLAY] boyz

Duo [PLAY] boyz tvoří Marek Zelinka, absolvent fyzického divadla a pantomimy, a Martin Talaga, absolvent choreografie, který se věnuje současnému a folklórnímu tanci. Ve středu práce divadelního sdružení [PLAY] boyz stojí lidská bytost, lidské tělo se vší jeho křehkostí a krásou. Ačkoli si volí náročná a mnohdy vážná témata, pracuje s nimi s lehkostí, humorem a vtipem.

Skupina získala prostor pro tvůrčí rezidenci pro přípravu svého dalšího projektu.