ROOM100 Barehanded Sculptor

ROOM 100 (Chorvatsko) je skupina kontorsionistů a akrobatů pod vedením Jakova Labroviće a Antonie Kuzmanić. V Barehanded Sculptor zkoumají rovnováhu mezi lidskými těly a různými materiály s cílem vytvářet „živé sochy“ v městském prostředí. Každé uvedení tohoto site-specific představení je unikátní. Režisér si spolu s performerny pokládá otázku vztahu mezi lidským tělem nebo jeho částmi a různými přírodními materiály. Režisér Jakov Labrović má kořeny v kontorsionistice a cirkuse, je ale také vizuální umělec a sochař. V projektu obě tyto oblasti kombinuje.