The Hangman Radioshow

The Hangman Radioshow tvoří umělci Camille Paycha, Thijs Veerman a Noortje Sanders. Ve své tvorbě využívají výtvarné umění, cirkus, technologie, zvuk a video, prostřednictvím kterých chtějí nasytit divákova ducha i tělo.

Skupina získala prostor pro tvůrčí rezidenci pro přípravu svého dalšího projektu.