tYhle Ne(boj)!

Tématem uměleckého projektu (Ne)boj! je konflikt, obava (či strach) z konfliktu, dovednosti jít do konfrontace bez nutnosti agrese a otázky, jestli a jak lze využít názorový střet ke vzájemnému poznání, vlastnímu obohacení či dokonce proměně. V roce 2023 proběhla výzkumná fáze projektu (Ne)boj!, která sloužila k podrobnému ohledání tématu konfliktu z různých teoretických i praktických perspektiv a to jak na myšlenkové, tak i tělesné úrovni. Na základě nasbíraných materiálů si pak tvůrčí tým určil několik aspektů tématu konfliktu, kterým se bude nadále hlouběji věnovat v následující fázi při tvorbě choreografie během plánovaných rezidencí v roce 2024. Základní směry pro tvorbu jsou: tělesné techniky (playfight, box), práce se zapojením publika, zástupný boj, tlumení tlaku, zděděná traumata a koncepty z teoretické literatury (Tom Leimdorfer:Byl jednou jeden konflikt, 2019; Peter Boghossian a James Lindsay: Jak vést (zdánlivě) nemožné rozhovory, 2021; Armen Avanessian, Konflikt, 2022; Ľudovít Dobšovič, Naučte sa riešiť konflikty, 2015).

Na téma konfliktu se tvůrčí tým snaží dívat nejednostranně a pro účely choreografie vybírat myšlenkový materiál z různorodých perspektiv. Jednou ze základních premis je v projektu chápání konfliktu coby jevu, který je v mezilidských vztazích a vzájemných konfrontacích ve své podstatě nevyhnutelný, ať už se jedná konfliktů ryze osobních v nejužších mezilidských vazbách či konfliktů celospolečenských a politických. Otázkou pak je, jakým způsobem ke konfliktům přistupujeme – umíme konflikty přijmout, účelově s nimi pracovat a projít jimi s cílem se vzájemně respektovat a najít konsensus, společný posun či dokonce hlouběji porozumět východiskům stanoviska druhého, nebo jsou pro nás nepříjemnými situacemi spojenými s negativními emocemi, vzájemným nepochopením či dokonce agresí?

Tvůrčí tým:
Autoři, performeři: Florent Golfier-Brechmann, Lukáš Karásek
Dramaturgie/vnější oko: Barbora Liška
Pohyboví kouči: Tomáš Wortner (playfight), Vojtěch Karásek (box), Kateřina Eva Lanči (hlas)
Světelný design: Zuzana Režná

Představení vzniká v rámci rezidenčního programu CIRQUEONu. Rezidenční program je podporován Magistrátem hlavního města Prahy a Ministerstvem kultury.