Vivian Friedrich

Cirkusová umělkyně a choreografka Vivian Friedrich ve své tvorbě zkoumá propojení skla a cirkusu. V rámci CIRQEUON rezidence zavítala do skláren Novotný Glass v Novém Boru, kde uvedla performance, ve které úplně poprvé spojila sklářské umění se závěsnou akrobacií.

Projekt vznikl v rámci rezidenčního programu CIRQUEONu. Rezidenční program je podporován Magistrátem hlavního města Prahy a Ministerstvem kultury. Projekt je podpořen prostřednictvím Národní plán obnovy.

Video: Jakub Dušek