Jak propojit akademický výzkum a praxi v cirkuse?

[icon calendar] [day_from] [date_from] – [day_to] [date_to] [year_to]

[icon clock] [session_time_from nth=“1″] – [session_time_to nth=“1″]

[icon map-marker] [location]

O propojení akademického výzkumu a praxe v cirkusové pedagogice v knihovně Cirqueonu promluví producentka a výzkumnice Barbora Adolfová.

S mladým a sociálním cirkusem se potkala už v roce 2010 v CIRQUEONu, odkud pokračovala na doktorské studium na DAMU, Fulbright stáž na Pennsylvania State University v USA a nejnověji do Bruselu, kde od ledna 2024 koordinuje mezinárodní síť mladého a sociálního cirkusu Caravan Circus Network. V rámci setkání v knihovně CIRQUEONu se mimo jiné Barbora Adolfová zaměří na svůj kvalitativní výzkum „mladého“ hlasu, kterým chtěla dokázat, že cirkus pro mládež může podporovat sounáležitost a začlenění.

Debaty a přednášky v knihovně CIRQUEONu jsou realizovány v rámci projektu NPO CIRQUEON – nová generace reg. č. projektu: 313000233.