Nový cirkus včera a dnes

[icon calendar] [day_from] [date_from] – [day_to] [date_to] [year_to]

[icon clock] [session_time_from nth=“1″] – [session_time_to nth=“1″]

[icon map-marker] [location]

Nový cirkus lidí baví čím dál víc? Za posledních patnáct let v Česku vznikla celá řada novocirkusových souborů, festivalů, kurzů i akcí. Nový cirkus se u nás ale nezjevil z čistého nebe? Odkud přišel a jak a díky komu u nás zapustil své kořeny? Jak se proměňoval v čase a kdo patří k zásadním průkopníkům tohoto oboru u nás i ve světě? Přijďte do knihovny Cirqueonu na setkání s Veronikou Joškovou Štefanovou, která představí prostřednictvím video i fotodokumentace cestu nového cirkusu v prostoru i v čase od jeho počátků až do dneška.

Veronika Jošková Štefanová ukončila vysokoškolská studia doktorátem na Katedře divadelních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde se zabývala novým cirkusem. Příležitostně vyučuje na Akademii múzických umění nebo Vysoké škole ekonomické. Veronika dohlíží na knihovnickou, dokumentační a výzkumnou sekci CIRQUEONU. Pracuje jako reportérka a redaktorka Českého rozhlasu Vltava a publikovala několik článků, studií a odborných publikací, napč. v časopisech Disk, Theatralia nebo Performance Matters. Výzkumné práce prezentovala také na různých konferencích, např. Circus and Space na univerzitě v Münsteru. Pod hlavičkou CIRQUEONU byla spolupořadatelkou konference Circus and Its Others 

Workshopy a přednášky v Knihovně Cirqueonu jsou realizovány v rámci projektu NPO CIRQUEON – nová generace reg. č. projektu: 313000233.