SILENT – Temporary Collective

[icon calendar] [day_from] [date_from] – [day_to] [date_to] [year_to]

[icon clock] [session_time_from nth=“1″] – [session_time_to nth=“1″]

Místo konání: Čestmírova 17a | Praha 4 – Nusle, ve dvoře Zrna Zrnka.

Počet rezervací / Kapacita představení [reservations_counter]/[item_capacity]

Minimální věk pro registraci je 12 let.

Performance probíhá v angličtině, se sluchátky, které budou pro každého diváka připraveny na místě k zapůjčení.

Doporučujeme dostavit se na místo konání s mírným předstihem pro hladký průběh distribuce sluchátek a přípravy. Sluchátka se půjčují proti OP/ŘP.

SILENT je zvuková pětatřicetiminutová performance pro skupinu diváků ve veřejném prostoru, během níž tělo i mysl dostává pohybové instrukce. První audio začne jeden hlas, je následován dalším, a společně vytvářejí sérii hlasů, které se propojují v jednotné krajině myšlenek a pohybu.

SILENT reaguje na pandemii viru Covid-19, na její dopad na veřejný prostor, na uzavřené hranice a nemožnost cestování, na obnaženou zranitelnost našich těl. Jak se my, jako jednotlivci v takovém světě navzájem propojujeme? Co si tělo pamatuje a co už si nepamatuje? Dokážeme vytvořit nové vazby? Můžeme v takovém světě zažívat blízkost? Jak se naše těla změnila v této době? Tělo v hlavní roli v prostoru mezi samotou a sdílením. Prozkoumejte s námi novou zkušenost!

Temporary Collective je nezávislá divadelně-taneční platforma. Temporary Collective jsou tanečnice a choreografka Tereza Ondrová, režisérka Petra Tejnorová a jejich přátelé. Temporary Collective je duo, tým spolupracovníků, i dění na jevišti. Je proměnlivý, stále v pohybu a v procesu, protože se nutně nedrží pevných bodů. Rádi znovu-objevují a vytváří nový vztah k neznámému.

Temporary Collective je GEO, INSECTUM, CALL ALICE, DUETY, SAME SAME a SILENT

Projekt navazuje na další aktivity mezinárodního výzkumného projektu DANCING MUSEUMS, jehož je SILENT součástí. Pořadatelem byl Tanec Praha ve spolupráci s GHMP a Národním divadlem.

AUTOŘI A SPOLUPRÁCE

Koncept: Petra Tejnorová, Tereza Ondrová, Sodja Lotker

Režie: Petra Tejnorová & kol.

Dramaturgická konzultace: Sodja Lotker

Choreografie pro hlasy: Tereza Ondrová, Masako Matsushita, Ingvild Isaksen, Petra Hauerová, Sally E. Dean, Fredrik Petrov, Jonathan Ibsen

Výzkum probíhal s umělci: Matthew, Rogers, Helena Arenbergerová, Tomáš Janypka

Technická produkce: Katarína Morávek Ďuricová

Zvuková supervize: Jan Sedláček

Zvukový design: Stanislav Abrahám

Produkce: Temporary Collective / Daniela Řeháková, Júlia Pecková

Asistent režie: Roman Poliak

Asistent produkce: Adina Hanáková

Koprodukce: Tanec Praha z.ú. / Festival TANEC PRAHA

——

The registration is open for ages 12 and up.

The performance is in English and takes place with headphones, which will be available for everyone to borrow on-site.

The event takes place at: Čestmírova 17a | Praha 4 – Nusle, in the courtyard of Zrno Zrnko.

We recommend arriving at the venue a little early for smooth distribution of headphones and preparation of the event. Headphones are borrowed against an ID or divers license.

SILENT is an audio performance for a group of audience members in a public space that consists of movement/workout instructions for body and thought over the course of 35 minutes. The audio is started by one voice and continued by the next to create a series of voices that together develop one landscape of thought and movement.

SILENT responds to the Covid-19 pandemic, its impact on the public space, on closed borders and the inability to travel, and on exposed vulnerabilities of our bodies. How do we as individuals in such a world connect with each other? What does the body remember and what does it forget? Can we create new bonds? Can we experience closeness in such a world? How have our bodies changed in this time? The body in the main role – in the space between loneliness and sharing. Explore a new experience with us!

Temporary Collective je nezávislá divadelně-taneční platforma. Temporary Collective jsou tanečnice a choreografka Tereza Ondrová, režisérka Petra Tejnorová a jejich přátelé. Temporary Collective je duo, tým spolupracovníků, i dění na jevišti. Je proměnlivý, stále v pohybu a v procesu, protože se nutně nedrží pevných bodů. Rádi znovu-objevují a vytváří nový vztah k neznámému. Temporary Collective je GEO, INSECTUM, CALL ALICE, DUETY, SAME SAME a SILENT

The performance follows up on other activities of the international research project DANCING MUSEUMS, of which SILENT is a part. The organizer was Tanec Praha in cooperation with the Prague City Gallery and the National Theatre.

CREATORS AND COLLABORATORS

Concept: Petra Tejnorová, Tereza Ondrová, Sodja Lotker

Direction: Petra Tejnorová & kol. | coll.

Dramaturgical consultation: Sodja Lotker

Voice choreography: Tereza Ondrová, Masako Matsushita, Ingvild Isaksen, Petra Hauerová, Sally E. Dean, Fredrik Petrov, Jonathan Ibsen

Research with artists: Matthew, Rogers, Helena Arenbergerová, Tomáš Janypka

Technical production: Katarína Morávek Ďuricová

Sound Supervision: Jan Sedláček

Sound Design: Stanislav Abrahám

Production: Temporary Collective / Daniela Řeháková, Júlia Pecková

Director’s Assistant: Roman Poliak

Production Assistant: Adina Hanáková

Co-production: Tanec Praha z.ú. / Festival TANEC PRAHA