Základy cirkusové pedagogiky v multioborové praxi

[icon calendar] [day_from] [date_from] – [day_to] [date_to] [year_to]

[icon clock] [session_time_from nth=“1″] – [session_time_to nth=“1″]

[icon map-marker] [location]

Cílem jednodenního programu je seznámení účastníků s principy a přístupy cirkusové pedagogiky a jejím potenciálem pro praxi, nehledě na pedagogické prostředí, ze kterého přicházejí. Budou představeny možné způsoby, jak využívat cirkusové umění i mimo hodiny tělesné výchovy, a to jak mezipředmětově, tak v rámci přestávek, družin, školních zájmových kroužků a klubů. Cirkusová pedagogika se kromě volnočasových aktivit osvědčila v práci s dětmi se specifickými potřebami, dětmi s různým postižením. Dokáže přinášet nové aktivity podněcující nejen pohybový rozvoj, ale i sociální interakci a zvyšovat sebevědomí žáků díky posouvání osobních limitů prostřednictvím nových výzev.

Kurz je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s číslem akreditace Č.j.: MSMT- 14769/2022-2-460.

Osvědčení s číslem akreditace jsme oprávněni vydat pouze pedagogickým pracovníkům. Pokud podmínku splňujete a budete mít o akreditované osvědčení zájem, napište nám, prosím, na e-mail marketa@cirqueon.cz a my Vám ho rádi vystavíme. Všichni účastníci dostávají automaticky certifikát o absolvování kurzu.

Storno podmínky: 

– zrušení účasti 7 dnů a více před zahájením kurzu = storno poplatek 0% 

– zrušení účasti 3 – 6 dnů před zahájením kurzu = storno poplatek 50%

– zrušení účasti 2 dny před kurzem a méně = storno poplatek 100%  

Více informací na www.cirqueon.cz a kurzy@cirqueon.cz