Základy cirkusové pedagogiky v multioborové praxi

[icon calendar] [day_from] [date_from] – [day_to] [date_to] [year_to]

[icon clock] [session_time_from nth=“1″] – [session_time_to nth=“1″]

[icon map-marker] [location]

Počet registrací / kapacita: [reservations_counter]/[item_capacity]

Cílem jednodenního programu je seznámení účastníků s principy a přístupy cirkusové pedagogiky a jejím potenciálem pro praxi, nehledě na pedagogické prostředí, ze kterého přicházejí. Budou představeny možné způsoby, jak využívat cirkusové umění i mimo hodiny tělesné výchovy, a to jak mezipředmětově, tak v rámci přestávek, družin, školních zájmových kroužků a klubů. Cirkusová pedagogika se kromě volnočasových aktivit osvědčila v práci s dětmi se specifickými potřebami, dětmi s různým postižením. Dokáže přinášet nové aktivity podněcující nejen pohybový rozvoj, ale i sociální interakci a zvyšovat sebevědomí žáků díky posouvání osobních limitů prostřednictvím nových výzev.

PROGRAM:

9:00 – 9.45 – Úvod do Cirkusové pedagogiky a jejích přístupů

9:45 – 10:45 – Nástroje cirkusové pedagogiky

 • Hra jako nástroj
 • Cirkusová umění a jejich pedagogický potenciál

10:45 – 11:10 – Práce se skupinou jako klíč k efektivitě

 • Principy skupinové dynamiky
 • Role lektora

11:10 – 12:00 – Jak vybalancovat strach a nudu při učení

 • Přístupy podporující vnitřní motivaci
 • Nástroje optimalizace výzvy

12:00 – 13:00 OBĚD

13:00 – 13:30 – Cyklus učení a kudy do něj

 • Různé přístupy učení a k učení

13:30 – 14:50 – Fyzická příprava a nízkoprahové disciplíny cirkusových umění

 • Jak učit cirkus bez speciálního materiálu

14:50 – 15:10 – „Proč cirkus funguje?“

 • Jak hodnoty a struktury cirkusového umění mohou mít podstatný vliv na rozvoj dětí a mladých lidí?
 • Představení konceptu „cirkusové ruky“ Rega Boltona

15:10 – 15:40 – Dovednostní úrovně jako nástroj cirkusové pedagogiky

 • Základní princip a použití

15:40 – 16:00 – Zakončení a reflexe

Kurz je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s číslem akreditace Č.j.: MSMT- 14769/2022-2-460.

Místo konání: CIRQUEON (Vlastislavova 11, Praha 4), zvoňte na CIRQUEON – KURZY

Lektoři: Kateřina Klusáková a Adam Jarchovský

Prosím, vybavte se pohodlným sportovním oblečením. V halách se nejraději pohybujeme naboso, ale pro některé mohou být komfortnější sálové boty.

Pauza na oběd je relativně krátká, proto doporučujeme vzít si jídlo s sebou (na místě je mikrovlnná trouba).

Pokud potřebujete vystavit fakturu na zaměstnavatele, zvolte si tuto variantu před samotným objednáním kurzu v rezervačním formuláři.

Storno podmínky: 

– zrušení účasti 7 dnů a více před zahájením kurzu = storno poplatek 0% 

– zrušení účasti 3 – 6 dnů před zahájením kurzu = storno poplatek 50%

– zrušení účasti 2 dny před kurzem a méně = storno poplatek 100%  

Více informací na www.cirqueon.cz a marketa@cirqueon.cz