Filip Zahradnický: Profesionální cirkusová škola znamenala zlom v mé kariéře žongléra

Filip Zahradnický, žonglér a performer, patří do generace prvních českých absolventů profesionálních cirkusových škol. Jeho cesta k cirkusu začala už ve třinácti letech v KC Zahrada s lektorem Adamem Jarchovským. V roce 2014 byl přijat na Academy of Modern Circus. Co obnáší studium na cirkusové škole? Proč si vybral jako disciplínu žonglování? A co je podle něj největší cirkusové klišé? Posloucháte CIRQUEON CIRCUS PODCAST, dnes s Kateřinou Korychovou.

Autor: Kateřina Korychová
Editor: Veronika Štefanová
Zvukový design: Petr Váně
Foto: David Konečný

Filip Zahradnický: Professional circus school was a turning point in my juggling career

Juggler and performer Filip Zahradnický belongs to the generation of the first Czech professional circus schools graduates. His journey to the circus began at the age of thirteen at cultural center Zahrada and CIRQUEON with lecturer Adam Jarchovský. In 2014 he started to study at the Academy of Modern Circus in Copenhagen. How challenging i tis to study at circus school? Why did Filip Zahradnický choose juggling? And does he find the most challenging in his professional career? You will find out in CIRQUEON CIRCUS PODCAST by Kateřina Korychová.

Author: Kateřina Korychová
Editor: Veronika Štefanová
Sound design: Petr Váně
Foto: David Konečný