Michaela Stará: „Díky angažmá v show Girl Power! v lipském Krystallpalast Varieté jsem na jevišti jistější a klidnější“

Michaela Stará, performerka, tanečnice, mimka, a také žena, která ve své tvorbě kombinuje tanec Vogue a žonglování s pingpongovými míčky ústy. Má za sebou sovu první zahraniční pracovní zkušenost, jako jedna z účinkujících show Girl Power! v lipském Krystallpalast Varieté. Co obnáší získat takové angažmá a co se od umělců a umělkyň ve varieté očekává? Z jakých nároků musela Michaela Stará slevit a co nového ji to přineslo do jejího profesního života?

Autor/editor: Veronika Štefanová
Zvukový design: David Štefan
Foto: Filip Jagrik

EN:

Michaela Stará, performer, dancer, mime and a woman who combines Vogue dance and ping pong juggling. She talks about her first work experience abroad. She was one of the performers of the Girl Power! show in Leipzig’s Krystallpalast Varieté! What does it mean to get such an engagement? What is expected of artists in a variety show? From what demands did Michaela Stará have to compromise and what did it bring to her professional life?

Author/Editor: Veronika Štefanová
Sound design: David Štefan
Foto: Filip Jagrik