Přejezd vpřed a zastavení v balancu na kouli v sedě (10 sekund)