Přejezd ze strany na stranu bez opory (s jištěním) (3. úroveň)