Prezentace knihy TěloCIRK

Pro pilotní projekt TěloCIRK: Inovace ve výuce tělesné výchovy s využitím prvků cirkusové pedagogiky oslovil CIRQUEON čveřici pražských škol, jejich učitele a studenty. Díky našim 4 lektorům si studenti 2 základních škol a 2 gymnázií vyzkoušeli v průběhu roku v hodinách tělocviku žonglování, pozemní a závěsnou akrobacii i balanční techniky.

Praktickým výstupem projektu je kniha TěloCIRK: Využití prvků cirkusové pedagogiky v tělesné výchově, která představuje učitelům tělesné výchovy cirkusovou pedagogiku v kontextu jejich praxe a nabízí jim konkrétní nástroje na její využití.

Do pilotního projektu se zapojila Zš Ohradní, Gymnázium Postupická, Gymnázium Nad Alejí a Montessori ZŠ Archa.

TěloCIRK je podpořený Evropskými strukturálními a investičními fondy.
Režie: Jakub Dušek