Provedený náskok do sedu na chodidlech (2. úroveň)