Seskok z rola bola v prostoru (s jištěním) (4. úroveň)