Stojka před vysokým stolem a s dopomocí převal do stoje (3. úroveň)