Střídání tempa (s meziskokem x bez meziskoku) (2. úroveň)