Učme cirkus bezpečně!

• UČÍTE CIRKUS BEZPEČNĚ? •

Risk je s cirkusovými disciplínami neodmyslitelně spojený. Proto je nesmírně důležité vnímat.