Vstávání z žáby s chodidlem do stoje (na tenké žíněnce s jištěním) (2. úroveň)