CO JE NOVÝ CIRKUS?

Umělecký charakter nového cirkusu se zakládá na fúzi jednotlivých druhů umění (tanec, hudba, divadlo, výtvarné umění, film) s cirkusem. Důležitou součástí nového cirkusu je artistika, tedy druh scénického umění, jehož podstatou je dokonalý fyzický projev spojující ladnost a vrcholnou obtížnost v harmonický celek. Fyzická dovednost – cirkusová disciplína – je východiskem pro vytvoření nového scénického jazyka. Umělce v oboru nového cirkusu nazýváme artistou. Do množiny artistiky (cirkusových umění) řadíme ekvilibristiku, akrobacii, klaunerii a žonglování. Materiálem k vytvoření estetického účinku v oboru cirkusu je artistovo tělo, ve kterém je do značné míry rozpoznatelný artistův fyzický vklad, přičemž tuto všudypřítomnou fyzičnost můžeme nazývat fyzičností extrémní. Artistika je v novém cirkuse využívána jako východisko, nikoli jako cíl.